Modalen kommune Kundetorget

Er du glad, aktiv og ansvarsfull?

Badevertar – Ringevikarar

Modalen kommune søkjer etter badevertar for arbeid i Bryggjeslottet laurdagar og søndagar, samt i haust-, vinter- og sommarferiar. Ein badevert må og rekna med å arbeide i resepsjonen på Bryggjeslottet. Engasjementet vil gjelde for eitt år, frå 1.1.2023 - 31.12.2023.


Me søkjer etter personar med desse kvalifikasjonane:

  • God fysisk form
  • Vil bestå livredningsprøve (symjing, dykking, hjarte- og lungeredning)
  • Gode norskkunnskapar
  • Over 18 år
  • Plettfri vandel


Me ynskjer at du er:

  • Sjølvstendig og har godt humør
  • Strukturert med respekt for alle
  • God samarbeidsevne
  • Rolig og trygg i rolla som badevert


Politiattest

Det må leverast tilfredsstillande politiattest innan du tiltrer stillinga.

 

Me gjer merksam på at søkjarliste med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering.

Del på:

Fylke:

  • Vestland

Jobbtype:

Engasjement

Heiltid/Deltid:

Kontrakt-/prosjektbasert

Arbeidstid:

Helg

Søknadsfrist:

30.11.2022

Tiltreding:

01.01.2023

Arbeidsstad:

Bryggjeslottet

Kontaktpersonar:

Lin Tove Thomassen

tlf: +47 56599000

mob: +47 98667846

Adresse:

Mo 3 5729 Modalen

Kontorlokalisering: