Modalen kommune

Lærlingar i Modalen kommune

Modalen kommune har ledig læreplassar i helsefagarbeidarfaget og barne- og ungdomsarbeidarfaget frå hausten 2023.

Vi ønskjer velkomen til å søkje læreplasser i Modalen kommune, og ta gjerne kontakt dersom du lurer på korleis det er å vere lærling hos oss!


Arbeidsstad

  • 2 ledige læreplassar knytt til skulen og barnehagen i kommunen
  • 1 ledig læreplass knytt til helse- og omsorgstenesta i kommunen


Krav til kompetanse

  • Fullført og bestått Vg2 barne- og ungdomsarbeidarfaget / helsefagarbeidarfaget
  • Gode personlege eigenskapar i møte med barn og vaksne
  • Kunne planlegge og grunngje val av arbeidsmetodar
  • Kunne gjennomføre fagleg arbeid
  • Kunne dokumentere og vurdere eige arbeid.

Det blir lagt vekt på personlege eigenskaper. 

Godkjent politiattest må framleggast.


Kontaktperson

  • Barne- og ungdomsarbeidarfaget: Grete Urdal, tlf.: 950 48 031.
  • Helsefagarbeidarfaget: Margrethe Laastad Kvamme, tlf.: 945 07 383.


Slik søkjer du

Skal du søke som lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget: Velg "Modalen barnehage" oppe til høgre under avdeling. Klikk deretter på "send søknad" og følg vidare instruksjonar.

Skal du søke som lærling i helsefagarbeidarfaget: Velg "Pleie og omsorg" oppe til høgre under avdeling. Klikk på "send søknad" og følg vidare instruksjonar.

Treng du hjelp, kan du venda deg til Kundetorget på tlf.: 56 59 90 00

Vel avdelinga nedanfor for å starta appen:

Del på:

Fylke:

  • Vestland

Søknadsfrist:

01.03.2023

Arbeidsstad:

Modalen kommune